Θεραπεία με παλμικό φως (CPL)

Θεραπεία με παλμικό φως (CPL)

1

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΥΡΥΑΓΓΙΩΝ

 

τιμή:138,00€/τιμή μέλους:96,50€

2

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΠΑΝΑΔΩΝ/ΚΥΛΙΔΩΝ

 

τιμή:106,00€/τιμή μέλους:74,20€

3

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΚΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ

 

τιμή:84,80€/τιμή μέλους:59,40€

4

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΚΜΗΣ ΠΛΑΤΗ

 

τιμή:159,00€/τιμή μέλους:111,00€

5

ΦΩΤΟΑΝΑΠΛΑΣΗ

 

τιμή:117,00€/τιμή μέλους:81,60€