Θεραπεία Τοπικού Πάχους

Θεραπεία Τοπικού Πάχους

Διάρκεια θεραπείας: 60 λεπτά

Ειδική θεραπεία για τις περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδαόπως είναι οι γλουτοί και η κοιλιά.

ΤΙΜΗ:74,20€/Τ.Μ.:51,90€